Welkom bij
Voetbal Vereniging Roosteren
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 september a.s. Noteer deze datum alvast in jullie agenda.

VVR op Facebook

Op 29 mei 2004 bestond VV Roosteren 60 jaar. Reeds in november 2003 heeft het bestuur besloten om dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan en dit gepast te gaan vieren.

Binnen het bestuur is  besloten om de organisatie  van dit jubileumfeest te gaan neerleggen bij onze activiteitencommissie .

Vanuit de activiteitencommissie is er een “ Feestcommissie 60 jarig-jubileum VV Roosteren “ benoemd onder voorzitterschap van Ton Golsteyn.

De verdere leden van deze commissie zijn Theo Wolfs, Marc Smeets, Maurice Maassen, Wim Demandt, Jack Kessels en Theo Simons

Deze commissie is diverse maanden druk in de weer geweest met de organisatie en maandelijks werd er verslag uitgebracht op de reguliere bestuursvergadering.

Bij de aanvang van de organisatie zijn er 3 aspecten duidelijk vastgesteld m.n.:

1e       De vaste sponsoren zullen niet worden benaderd voor een bijdrage in de

organisatiekosten.

2e       De jubileumfeesten moeten zodanig worden georganiseerd met als uitgangspunt

dat iedere leeftijdscategorie aan zijn trekken komt.

3e       De organisatie moet financieel kostendekkend zijn.

Rekening houdend met voornoemde uitgangspunten is de activiteitencommissie aan de slag gegaan en mogen we achteraf constateren dat ze in hun opzet voortreffelijk zijn geslaagd. Het was een feest dat eenieder nog lang zal heugen en waarover naderhand nog meerdere malen lof is uitgesproken.

De festiviteiten van het jubileumfeest hebben plaatsgevonden van donderdag 3 mei t/m zondag 6 mei  2004 en zijn gehouden in het Multifunctioneel Centrum te Roosteren.

Het programma heeft er als volgt uitgezien :

* Donderdag 03 mei   :    Kienavond met diverse geldprijzen.

Op de eerste avond van de jubileumfeesten werd er in het overvolle Multifunctioneel Centrum door jong en oud gekiend voor diverse geldprijzen waaronder 2 hoofdprijzen van EUR 100,-

* Vrijdag      04 mei    :       Receptie met huldiging jubilarissen en aansluitend drive-in

entertainment show Marc en Henny.

Deze avond werd geopend met de huldiging van een  11-tal jubilarissen van onze vereniging met name :

25-jarig jubileum  :    Jack Golsteyn,  Hein Hagen, Jos Cremers,

Berry Kessels, Patrick Pustjens, Marc Smeets,

Albert Puts en Erwin Theunissen.

40-jarig jubileum  :    Broer Simons.

50-jarig jubileum  :    René Steskens en Piet Pustjens.

Na deze huldiging werd de receptie officieel geopend en passeerden vele zusterverenigingen, verenigingen uit Roosteren, een afvaardiging van de KNVB, leden en oud leden, oud voetbaltrainers van VV Roosteren, supporters, particulieren en sympathisanten van VV Roosteren de receptietafel.

Na deze druk bezochte receptie hebben vele aanwezigen genoten van de drive-in entertainment show van het duo Marc en Henny.

*  Zaterdag 05 mei  :         Voetbalclinic voor de jeugd van VV Roosteren op het

sportpark De Heilige Kamp en Limburgse Avond.

Van 10.00 uur tot 15.00 uur heeft er een voetbalclinic voor de jeugd van VV Roosteren plaatsgevonden welke was georganiseerd door het bureau Sportiv onder leiding van de bekende voetbaltrainer Math Schaepkens.

Samen met vele jeugdleiders van VV Roosteren en de prominente gasten Eric van de Leur en Harrie Gommans heeft de jeugd van VV Roosteren een sportieve en leerzame dag gehad.

S”Avonds werd de 2e dag van de jubileumfeesten afgesloten met een echte Limburse Avond. In het overvolle Multifunctionele Centrum was er een prachtige avond voor jong en oud met de volgende artiesten : Big Benny, Deja Vu, Patrick en de drive-in entertainment show van Marc en Henny.

Vooral onze B-spelers hebben op deze avond tijdens het optreden van de groep

Déjà Vu volop kunnen genieten van het vrouwelijke schoon dat tot deze groep

behoort.

*  Zondag 06 mei.  :     Heilige Mis in de kerk te Roosteren met aansluitend reünie

met ontbijt voor leden en oud leden van VV Roosteren.

 

Na de drukbezochte Heilige Mis was er in het Multifunctioneel Centrum een reünie voor de leden en oud leden van VV Roosteren. Wederom was het Multifunctioneel Centrum tot de laatste plaats bezet en telden we ongeveer 300 leden en oud leden die aan deze reünie deelnamen. In de hal van het Centrum was er een fotocollage uitgesteld waardoor vele oud leden leuke herinneringen en anekdotes ten gehore brachten. Tijdens deze reünie werden we nog verrast door een optreden van de bekende buuttereedner Pierre Knoops.

Na afloop van de reünie was er nog een gezellige middag voor de aanwezigen met medewerking van de boemelkapel uit Banholt en de drive-in entertainment show van Marc en Henny.

Tot in de late uurtjes werd er nog volop gefeest en de jubileumfeesten werden door de voorzitter H. Dirks afgesloten met een dankwoord aan de leden van het organisatie comité en de vele vrijwilligers die dit jubileumfeest tot een onvergetelijk iets tot stand hebben gebracht.