Welkom bij
Voetbal Vereniging Roosteren
Nog een paar weekjes mag Maxim zich prins van de Pinteveagers noemen, maar op 31 januari zal er iemand anders met de scepter zwaaien in de kantine!

VVR op Facebook

Afspraken m.b.t. ledenadministratie

1.  Ieder lid, jeugdleider en medewerker wordt opgenomen in de ledenadministratie van VV Roosteren.

2. Aanmeldingen van nieuwe leden, afmeldingen van leden en wijzigingen van bestaande leden dienen te worden doorgegeven aan de beheerder van de ledenadministratie te weten :

René Lagros  tel 06-25131852.

 

Afspraken m.b.t. contributie administratie

1. Ieder seizoen wordt in de maand september de contributie geïnd conform de bedragen die zijn vastgesteld op de jaarvergadering in de maand augustus / september.

De contributie wordt geïnd door de penningmeester via de automatische incasso.

Leden die niet betaald hebben bij de start van het seizoen mogen niet deelnemen aan wedstrijden.

2. Bij aanmelding voor 01 januari van een lopend seizoen is de volledige jaarcontributie verschuldigd. Volgt aanmelding na 01 januari van het lopende seizoen dan is de contributie voor de helft verschuldigd van de categorie waarin het nieuwe lid wordt ingedeeld.

3. Bij afmelding  na september van een lopend seizoen volgt er in principe geen teruggaven van de geïnde contributie omdat de KNVB ook geen teruggave van de bondskosten retourneert aan de verenigingen bij tussentijdse afmeldingen.

Contributiebedrag per jaar onderverdeeld in categorieën bedraagt :

Senioren (18 jaar en ouder)             €   135.-

Veteranen                                      €    135,-

Steunende leden                             €    55,-

Kaderlid                                         €    85,-

Jeugd                                            €   80,-