Welkom bij
Voetbal Vereniging Roosteren
Nog een paar weekjes mag Maxim zich prins van de Pinteveagers noemen, maar op 31 januari zal er iemand anders met de scepter zwaaien in de kantine!

 

NOTULEN JAARVERGADERING SEIZOEN 2017-2018 GEHOUDEN OP 22-09-2017.

 

1) OPENING

Opening door Wim Cuijpers, een minuut stilte in acht nemen voor de overleden leden van VV Roosteren.
Aanwezig 50 leden.
Afmelding van : Rico Niessen, Ton Golsteyn en Tim Cremers .

2) VASTSTELLEN NOTULEN JAARVERGADERING 2016.

De secretaris geeft een samenvatting van de notulen van de jaarvergadering van 2016.
Indien er geen op- of aanmerkingen zijn een dankzegging voor de goede verzorging van de notulen van de jaarvergadering 2016 door onze secretaris.

3) JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS.

De secretaris geeft een overzicht van het afgelopen seizoen van zowel de senioren als de jeugd en alle andere aktiviteiten in het afgelopen seizoen:

Op zaterdag 16 juli begonnen we het seizoen 2016-2017 met een trainingsdag onder leiding van de nieuwe trainers Rudi Boes voor het 1e en Rene Lagros voor het 2e elftal.
We starten dit seizoen met 3 senioren elftallen, 6 jeugdteams (D, E1+2, F en mini F), 1 veteranenteam en later in het seizoen een damesteam.

Indeling teams:
1e elftal 4e klasse C KNVB
2e elftal 3e klasse
3e elftal 6e klasse

Voor het 1e elftal is vanaf het begin van het seizoen duidelijk dat het een zwaar seizoen zal worden en alle zeilen moeten worden bijgezet om degradatie te voorkomen. Zeker als na 10 wedstrijden blijkt dat we pas 1 punt hebben en stijf onderaan staan. Toch bleven spelers positief en spraken hun vertrouwen uit in de trainer. Dit deed ons als bestuur besluiten om al in de winterstop het contract met Rudi Boes voor een jaar te verlengen.
Na de wintersport raakte het team steeds beter op elkaar ingespeeld en volgde de ommekeer. Er werden veel punten gehaald in de 2e seizoenshelft en we deden serieus mee voor de laatste periodetitel. Enkele wedstrijden voor het einde van het seizoen speelden we ons in het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Sporting Sittard definitief veilig en eindigden op een 10 plek. Een mooie prestatie.

Na het kampioenschap en promotie ging het 2e elftal onder leiding van Rene Lagros van start in de 3e klasse. Na lang bovenin meegedraaid te hebben wordt het seizoen afgesloten met een keurige 6 plek. Ook het contract van Rene Lagros wordt in de wintersport met een jaar verlengd.

Het 3e elftal met de leiders Pim Hamacher en Charles Eggermont komt uit in de 6e klasse. Na jaren in het rechterrijtje te zijn geëindigd staat er dit jaar een goed team dat niet alleen als 3e eindigt in de competitie, maar zelfs overwintert in de beker.

Veteranen, met op papier meer dan 20 spelers, blijkt dit geen garantie dat er op zaterdagen 11 spelers op het veld staan. Toch werden er, mede door de bereidwillige hulp van spelers uit het 2e en 3e elftal, memorabele wedstrijden gespeeld die nadien uitgebreid besproken werden in de kantine of De Tramhalte. Door de activiteitencommissie van de veteranen werden er diverse goed bezochte activiteiten georganiseerd, zoals een kwisavond en fietstocht.
Jeugdafdeling, hier zal Theo straks meer over vertellen.
Damesteam, het voetbalvirus heeft ook enkele moeders van jeugdleden te pakken gekregen. Onder leiding van Dunja Simons wordt op donderdagavond getraind.
Verzorgers: naast Thei Swagten is dit jaar Stijn Keltjens als verzorger aan de medische staf toegevoegd. Stijn is op dinsdagavond voor de training beschikbaar en indien nodig op afroep.
Activiteiten- en technische commissie, hier zal Wim Demandt straks meer over vertellen.

 

4) JAARVERSLAG 2016-2017 VAN DE PENNINGMEESTER.

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening van het seizoen 2016-2017.
Indien er geen op- of aanmerkingen zijn op het jaarverslag van de penningmeester een dankzegging voor de goede verzorging door de penningmeester. Mocht er vanuit de vergadering behoefte zijn voor nadere informatie dat kan men zich in verbinding stellen met de penningmeester.

5) VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE.

Martijn Vanneer geeft namens de kascommisie aan dat de financiele zaken perfect in orde zijn en maakt een compliment voor onze penningmeester Wim Cuijpers. De kascommissie is dit jaar gevormd door Lennart Bocken, Martijn Vanneer en Mark Parren (i.v.m. beeindigen lidmaatschap Sjoerd Timmermans). Aanvullend merkt Martijn Vanneer op om waakzaam te zijn op de kosten en niet te veel in te teren.
Dankwoord voor de leden van de kascommissie.

6) VERKIEZING VAN DE KASCOMMISSIE.

Van de huidige leden van de kascommissie mn. de heren L.Bocken, Sjoerd Timmermans en Martijn Vanneer, is Sjoerd Timmermans aftredend. Zijn plaats was echter al vervroegd ingenomen door Mark Parren.
Als nieuwe reservist wordt benoemd John Vogten.

 

7) VERSLAG SPONSORCOMMISSIE/ ACTIVITEITEN COMMISSIE / TECHCNISCHE COMMISSIE.

Namens de sponsorcommissie geeft Ron Pustjens een toelichting wat zij zoal het afgelopen seizoen hebben gepresteerd.

Qua ontvangen sponsorgelden was het vorig seizoen succesvol. In totaal hebben we een bedrag van €.12.944,= mogen bijschrijven. Dit was als volgt verdeeld.
Hoofd-sponsoren 6625
Bordsponsoren 4583
Balsponsoren 660
Club van vijftig 875
Video 200
De sponsorinkomsten waren een stuk hoger dan de afgelopen 4 seizoenen, toen bedroegen deze inkomsten telkens tussen 8 en 10K.

De sponsorcommissie telt nu 6 leden en we hebben in het afgelopen seizoen een aantal keren vergaderd. We hebben ons met name bezig gehouden met het innen van sponsorgelden, het benaderen van nieuwe sponsoren en het actualiseren van de bestanden.

Eind september vorig jaar hebben we voor de thuiswedstrijd tegen Armada alle hoofd-sponsoren en bordsponsoren uitgenodigd. Omdat het aantal aanmeldingen beperkt bleef hebben we alle sponsoren nog telefonisch benaderd. Het werd gewaardeerd dat we iets organiseerden voor de sponsoren en ook het nabellen viel in goede aarde. Uiteindelijk bleef de opkomst beperkt door het feit dat de zondag voor veel ondernemers bij uitstek een familiedag is en ook het uitstekende najaarsweer hield velen van hen thuis.

Voor komend jaar verwachten we nu net zo hoge sponsorinkomsten dan dit jaar. We gaan daarnaast actief op zoek naar nieuwe sponsoren en gaan ook sponsoren benaderen die in het verleden zijn afgehaakt maar waarvan we denken dat deze toch nog interesse hebben. We verwachten dat de aantrekkende conjunctuur ons daarbij in de kaart speelt. Verder worden de bestanden verder geactualiseerd en verbeteren we de presentatie van de sponsoren in de kantine. Begin oktober hebben we weer een overleg waarbij deze zaken op de agenda staan.

Een woord van dank aan onze gulle sponsoren is ook op deze jaarvergadering op z’n plaats.

 

Ook de activiteitencommissie heeft het afgelopen seizoen wederom goed werk geleverd om naast het voetbalgebeuren ook enige andere vorm van ontspanning te bieden. Wim Demandt geeft een beknopte samenvatting van de georganiseerde activiteiten:

Afgelopen jaar wederom diverse geslaagde activiteiten georganiseerd. We begonnen met de traditionele mosselavond. Deze werd druk bezocht, en door het harde werk van alle leden van de AC werd hieraan een leuke cent verdient. Vervolgens werd de nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze werd voor het eerst in de clubhistorie op een zaterdag gehouden. Hetgeen velen een verlofdag spaarde op maandag. Dit jaar zullen we evalueren of we de receptie wederom op zaterdag houden, of terug grijpen naar de zondag. De volgende activiteit was de carnavals avond. Prins Tom trad af, en Rick Augustus volgde hem op. Het werd een gezellige avond, mede door de aanwezigheid van de diverse carnavalsverenigingen! De quiz avond kwam door wat technische mankementen wat later op gang dan gepland, maar uiteindelijk was ook deze avond weer meer dan geslaagd. Als uitsmijter van het seizoen organiseerden we de hippy night: een buiten activiteit compleet met zwembad, vuurkorf, loungehoek en DJ. Het weer leek roet in het eten te gooien, maar uiteindelijk werd het een daverend succes. Er werd genoeg gedronken, en genoten van de bbq. De DJ speelde tot in de kleine uurtjes... na afloop werd er door diverse leden gebruik gemaakt van de aanwezige campingplaatsen. Een enkele die-hard (R. Simons) sliep helemaal niet, en hield paal aan de staantafels. Een succesvolle avond waar we dit jaar zeker een vervolg aan geven!!
Dit jaar zal de activiteiten commissie geleid worden door Sergio Demandt, die het stokje overneemt van Mark Parren. Mark blijft wel bij de AC, maar niet meer als voorzitter. Verder hebben Pim Hamacher en Kevin Keulers het team versterkt. Hetgeen alleen maar kan leiden tot nog betere en gezelligere avonden.
De nieuwe activiteiten kalender staat op de site en Facebook. We hopen jullie allemaal weer te mogen verwelkomen op onze activiteiten!!

Als laatste geeft Wim Demandt een toelichting namens de technische commissie:

1. Doelstellingen TC
Blijven ongewijzigd, namelijk:
a) lange termijn bewaken
b) 3 elftallen op de been houden welke zo hoog mogelijk acteren
c) zorgdragen voor een goede en plezierige omgeving voor spelers en betrokkenen. (Evt. goed voorbeeld aanhalen met Stijn Keltjens)

2. Succesvol jaar
1e elftal ondanks moeilijke start zeer sterke reeks neergezet na winterstop. Zelfs bijna periode weten te behalen.
2e elftal knap seizoen gehad en in middenmoot van de zware 3e klasse geëindigd.
3e elftal sinds jaar en dag in de top 3 geëindigd.

3. Verlengen contract Rudi
Contract verlengd toen we met 1 punt onderaan stonden.
Bestuur, TC en spelers altijd volste vertrouwen in Rudi gehad.
Blijkt een goede keuze, spelers maken grote stappen.

4. Versterkingen selecties
TC heeft selecties goed weten te versterken, zowel 1, 2 als 3.
Spelers gezocht wat bij club passen, enkele jeugdige spelers en spelers met een connectie met Roosteren.

5. Samenstelling technische commissie
Tim Cremers stopt als lid van de technische commissie en wordt opgevolgd door Nick Lambrichts. Jac Golsteyn neemt de voorzittershamer van Wim Demandt over.

 

8) VERSLAG VAN DE JEUGDAFDELING.

Namens Theo Simons geeft Erwin Theunissen een een toelichting op de jeugdafdeling:
6 teams hebben deelgenomen aan de competite, te weten:
D team JO13
2 E teams JO11
F team JO09
2 mini F teams JO07

De E2 en de F werden kampioen in hun reeks.
Op dit moment hebben we 65 jeugdleden. Rene Lagros is de jeugdcoordinator en we hebben 10 jeugdleiders/ouders.
Komend seizoen willen we beginnen met een nieuw team, de Kabouters. Dit is voor 4-5 jarigen die 1x per week trainen onder leiding van ouders en zo op een speelse manier kennis maken met voetbal.

Afgelopen seizoen is er ook weer een jeugdkamp en ouder-kind tournooi georganiseerd. Deze waren erg geslaagd.

Ten slotte wordt er een oproep gedaan om trainers/leiders te werven. Het aantal jeugdspelers stijgt al enige jaren maar de groep trainers/leiders blijft gelijk. Voor de toekomst van de vereniging is het belangrijk om de jeugd goed te begeleiden en daarom zijn we op zoek naar nieuwe trainers/leiders.


Korte pauze inlassen.

 

9) MEDEDELINGEN.

 

• Mutaties leden nieuwe seizoen.

Dit seizoen zijn er in totaal 9 nieuwe leden bijgekomen voor de senioren en 2 leden voor de jeugdelftallen (recent nog nieuwe aanmeldingen).

Gestopt als actief lid: Totaal 3 leden incl. jeugdleden.

 

• Indeling en samenstelling elftallen.

 

Het seizoen 2017/2018 gaan we wederom starten met 3 senioren elftallen en een veteranen team.
Hoofdcoach is ook dit jaar Rudi Boes. Zijn contract is al in het begin van 2017 verlengd, ondanks dat de resultaten op dat moment nog niet geweldig waren. Het in hem gestelde vertrouwen heeft hij echter in de 2e helft van het seizoen volledig waargemaakt.
Leiders van het 1e elftal zijn Danny Janssen en Nick Lambrichts. We willen Tim Creemers via deze weg hartelijk danken voor de voortreffelijke manier waarop hij het leiderschap heeft ingevuld. Gezinsuitbreiding was voor hem de reden om zich terug te trekken. Dit omdat een combinatie met voetballen in het 3e hem teveel tijd kost.
Grensrechter voor het 1e elftal is Wim Cuijpers
Coach/trainer van het 2e is Rene Lagros. Leider van het 2e elftal zijn Mitch Heldens en Hans Puts.
Leider voor het 3e elftal zijn Pim Hamacher en Charles Eggermont.
Keeperstrainer is John Swagten
* Totaal aantal spelers voor 1,2 en 3: 55.
* Voor de veteranen zijn 25 spelers beschikbaar.

Ook dit seizoen zal Kay Meissen het 3e elftal fluiten. Dit ondanks het feit dat hij ook KNVB scheidrechter zal worden. Dank hiervoor aan Kay. Het 2e elftal heeft in principe een KNVB scheidsrechter, echter de ervaring leert dat dit niet altijd door de KNVB ingevuld kan worden. Echter ook daar hebben we inmiddels een invulling voor gevonden in de persoon van Peetie Roberts, met wellicht Marco Parren als back-up.

• Verzorger
Vorig seizoen heeft Stijn Keltjens de verzorging en blessure behandeling naar volle tevredenheid ingevuld. Daaom zijn we ook blij dat we ook dit jaar weer van zijn diensten gebruik gaan maken.

Dit betekent dat hij elke dinsdag voor de training aanwezig is voor (blessure)behandeling en warming up. Voor de vrijdag en zondag is hij op afroep beschikbaar, maar op die dagen kunnen we, ook op afroep, ook weer een beroep doen op Theo Swagten.

• Consumptie prijzen en vaststellen contributie.

Het voorstel is om de consumptie prijzen en de contributie te handhaven op het niveau van het vorige seizoen.

Bedrag Consumptieprijzen nieuwe seizoen:
* De consumptieprijzen op de zondagen bedragen €.1.70 .
* De consumptieprijzen op trainingen bedragen €.1.25.
Radler wordt verkocht voor €.1,60, Jupiler €.1.50 en Erdinger voor € 2,00.
* Voor supporters kost een vat bier €.230,=

Contributie bedragen seizoen 2016-2017:
Senioren €.130,= Veteranen €.130,= Kaderlid €.85,=
Steunlid €.55,= E – F en MF- spelers €.75,=.

Leiders van elftallen en medewerkers die tapdiensten achter het buffet verzorgen betalen de helft van de categorie waarin ze zijn ingedeeld.

NB De contributie zal 29 september via automatisch incasso worden ingehouden. Zorg svp voor voldoende saldo.

Dus geen wijzigingen van contributie en consumptieprijzen, wel willen we stricter omgaan met het verstrekken van dienblad bier of krat jupiler na afloop van een wedstrijd. Het is gaandeweg uitgegroeid tot een vast ritueel, ongeacht het resultaat terwijl wij vinden dat dit eigenlijk alleen hoort te zijn bij een bijzondere prestatie (periodetitel of andere in overleg te bepalen situatie). Dus ja, dit wordt vanaf nu dus ook zo ingevuld.

 

• Sluitingstijden kantine

De sluitingstijden van de kantine, zoals vorig jaar ingevoerd, zullen ook gelden voor dit seizoen. De sluitingstijden zijn:
Vrijdag: 02.00 uur
Zondag: 19.00 uur

 

• Omgang met boekingen en tuchtzaken.

We gaan hier verder met de eerder ingevoerde regel dat spelers zelf onnodige kaarten moeten betalen.
Ter indicatie: vorig jaar betaald aan gele/rode kaarten: €.922,=.
Het betekent dat onnodige gele kaarten en bepaalde rode kaarten, de boete door de speler zelf betaald zal moeten worden. Enkele voorbeelden: Wegtrappen van de bal, commentaar op de leiding, spuwen naar tegenstanders, iemand bewust omverschoppen, uitdelen van elleboog of kopstoot.
Daarnaast zal een speler vanaf de 4e gele kaart, deze ook zelf moeten betalen. Voor een gele of rode kaart wordt een bedrag van €.15,= geïncasseerd.
Aan de trainers/leiders wordt gevraagd te zorgen voor de invulling hiervan.

 

• Kleding

Vorig jaar hebben we zoals bekend nieuwe kleding aangeschaft. Naast wedstrijdtenues, ook warmloopshirts en trainingspakken. We willen er op wijzen dat deze alleen te gebruiken zijn voor wedstrijden, dus niet voor trainingen. Hiervoor zullen de spelers zelf moeten zorgen. Ook aan leiders en trainers de vraag om hierop toe te zien.
Voor komend seizoen wordt een nieuw uittenue besteld omdat het oude niet meer compleet was en niet meer was aan te vullen.
Bij de jeugd krijgt de D-jeugd nieuwe tenues.
Stap voor stap hebben of krijgen alle teams nieuwe tenues, trainingspakken, warmloopshirts en tassen.
Verzoek aan iedereen om hier op gepaste manier mee om te gaan. Raakt men spullen kwijt, dan zal de betreffende speler de kosten zelf moeten betalen.

• Aanschaf kassa systeem

Zoals al bij de besprekening van het financiele verslag naar voren is gekomen, zijn we eind vorig seizoen overgegaan tot de aanschaf van een kassa systeem.
Dit moet niet alleen leiden dat een vergemakkeling voor het barpersoneel (met name het afrekenen), het leidt ook tot een “automische” registratie van omzet, eigen verbuik etc. Ook is het de bedoeling hierin de entree en fruitmand omzet te registreren, zodat we hieruit een gecontroleerde en volledige omzetregistratie kunnen halen.
De aanschaf heeft tot een eenmalige investering van €.2.100,= geleid. Daarnaast betalen we een maandelijkse onderhouds- en support fee.

• Herinrichten kantine

Binnenkort zullen we met wat mensen gaan samenzitten om te kijken naar de herinrichting c.q. het oppimpen van onze kantine. Koeling is aan vervanging toe, bord met standen vervangen, andere manier om aandacht te geven aan sponsoren.

• Geluidsboxen kantine

Recent zijn enkele boxen “opgeblazen” waardoor deze gerepareerd of vervangen moesten worden. Dit gaat uiteraard met flinke kosten gepaard. Verzoek is om goed met de geluidsboxen om te gaan.

 

10) BESTUURSVERKIEZING.

Volgens het roulatieschema zijn aftredend: de heren Erwin Theunissen, Maurice Maassen en Johan Peters.
Johan Peters is al gedurende het seizoen gestopt als bestuurslid. Maurice Maassen heeft besloten aan het einde van het seizoen 2016-2017 eveneens te stoppen. Erwin Theunissen stelt zich wederom herkiesbaar.

In de vooraankondiging van de jaarvergadering hebben we laten we weten dat we op zoek zijn naar de invulling van diverse functies, waaronder de functie van bestuurslid. Helaas hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Toch doen we ook nu een dringend beroep op iedereen om zich beschikbaar te stellen. Als je geen bestuursfunctie wil maar wel iets aanvullends voor de vereniging wil betekenen, kom dan naar een van ons. Er zijn taken genoeg om te verdelen.

Indien de ledenvergadering het wenst dient er schriftelijk te worden gestemd voor de verkiezingen, zo niet dan volgt er een stemming bij acclamatie.

 

11) RONDVRAAG.

Jo Vanneer bedankt het bestuur voor de uitvoerige uitleg. Hij geeft aan dat hij het jaarverslag gemist heeft. Ondanks dat het veel werk is om te maken is dit wel een document dat de historie van de vereniging goed weergeeft.
Jo vraagt het bestuur om een toekomstvisie te ontwikkelen. Door de groei van het aantal jeugdleden is het goed om beleid te ontwikkelen waardoor de vereniging nog in lengte van jaren kan voort bestaan.

Rene Lagros sluit zich bij de laatste opmerking van Jo aan en roept de leden op om zich enkele uren per week vrij te maken om de jeugdleiders te ondersteunen. Met een goed en zo groot mogelijk jeugdkader kan de vereniging nog jaren vooruit.

 

12) SLUITING.

Dankwoord aan alle sponsoren voor hun financiële ondersteuning en aan de vele vrijwilligers die zich afgelopen seizoen hebben ingespannen voor m.n. het onderhoud van de accommodatie en kantine, invulling van keuken en kantine gebeuren, begeleiding van elftallen etc.