Activiteiten
Carnavalsavond
Nog een paar weekjes mag Maxim zich prins van de Pinteveagers noemen, maar op 31 januari zal er iemand anders met de scepter zwaaien in de kantine!

Verjaardagen

De jaarlijkse vrijwilligersavond 2010 zal gehouden worden op vrijdag 10 september.
De aanvang van deze avond is om 20.30 uur. Medio volgende week krijgen alle vrijwilligers de uitnodiging in de bus.

Bij deze nodigt het bestuur van voetbalvereniging Roosteren haar leden uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering, welke gehouden wordt op vrijdag 3 september in de kantine van sportpark de Heilige Kamp te Roosteren.
De aanvang van de vergadering is om 21.00 uur.
Spelers kunnen er dan mee rekening houden dat een half uur eerder wordt getraind om 19.00 uur.

AGENDA.

1)   Opening.
2)   Vaststellen notulen vorige vergadering dd. 04-09-2009.
3)   Jaarverslag van de secretaris.
4)   Jaarverslag van de penningmeester.
5)   Verslag van de kascommissie.
6)   Verkiezing van de kascommissie.
7)   Verslag sponsorcommissie/activiteitencommissie.
8)   Verslag jeugdafdeling VV Roosteren.
9)   Mededelingen.
10)  Bestuursverkiezing.
11)  Rondvraag
12)  Sluiting.

Ten aanzien van punt 10 : Mochten er leden zijn die belangstelling hebben in een bestuursfunctie dan kan men zich tot 1 uur voor aanvang van de algemene vergadering kandidaat stellen. De kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door minimaal drie leden.

Gezien het feit dat er vorig jaar slechts een gering aantal leden op de jaarvergadering aanwezig waren hopen wij dit jaar meer leden te mogen verwelkomen.

Leden die de jaarvergadering niet kunnen bijwonen dienen dit kenbaar te maken aan secretaris N.Thissen tel. 046-4494254.

Beleefd uitnodigend,

Bestuur VV Roosteren.

Zoals jullie kunnen zien is VVRoosteren.nl weer onderhevig geweest aan een aantal veranderingen. Naast de lay-out die een beetje veranderd is, zijn er een aantal leuke onderdelen bijgekomen op de homepage. Aan de rechterzijde zal zo nu en dan een leuke poll te vinden zijn, waar iedereen zijn stem kan achterlaten. Bij resultaten kun je zien hoeveel mensen er gestemd hebben en waarop hun keuze is gevallen. Natuurlijk kun je je keuze verdedigen op het gastenboek, dat onveranderd is en daarnaast een apart kopje helemaal rechts in de menubalk heeft bemachtigd (het gastenboek is naast de wedstrijdverslagen één van de meest bezochte onderdelen).
Daarnaast kan er ook nog even snel gekeken worden naar de weersverwachting, handig om even te kijken welke kledij voor trainingen en wedstrijden het meest geschikt is. Neem ook eens een kijkje op de websites van onze hoofdsponsors door te klikken op één van de links.
VVRoosteren.nl zal vanaf nu regelmatiger worden geupdate, informatie over komende wedstrijden, trainingen of andere voetbalzaken zullen ook worden gepost (denk daarbij aan opstellingen, vertrektijden etc.). Niet alleen de senioren worden van hun info voorzien, maar ook de jeugd heeft een eigen kop gekregen voor hun programma's en nieuws. Als je een keer een bericht gemist hebt, geen probleem, onderaan de nieuwspagina's kun je bladeren naar oudere berichten.
Nog iets wat misschien opvalt zijn de drie icoontjes rechtsonder de titel van elk artikel. Met deze icoontjes kun je van links naar rechts respectievelijk het betreffende artikel: lezen als pdf-file, uitprinten of doorsturen naar een e-mailadres.